Carla van Eldik Thieme: Dynamische Oordeelsvorming® (werkgroep)

Dynamische Oordeelsvorming®, een model voor het stellen van vragen die leiden tot inzicht en overzicht.

Het is lang niet altijd makkelijk met je kind te praten, zeker als er onenigheid is. En je eigen oordelen en vooroordelen kunnen ook een stevig woordje meespreken. Open vragen stellen is een hele kunst. De methode van Dynamische Oordeelsvorming® kan je wellicht een structuur bieden die hierbij kan helpen.

De volgende vijf typen vragen:

activeren bij mensen rechtstreeks de vijf vermogens van waarnemen, denken, voelen, willen en handelen. De methodiek van Dynamische Oordeelsvorming kan je gebruiken om vragen te leren stellen vanuit deze vijf domeinen om de ander eerst inzicht in zijn/haar probleem te geven en vervolgens in het keuzeproces te begeleiden naar een voor hem/haar aanvaardbaar resultaat. Het is een visueel model wat de mogelijkheid biedt op een overzichtelijke manier vragen vanuit meerdere richtingen te stellen, die ook dynamiek in het proces kan brengen als het vastzit. We zullen vooral oefenen met het model na een korte uitleg, plenair en in kleine groepjes, bij voorkeur met vragen die je zelf hebt.

Doel: kennismaken en oefenen met het model Dynamische Oordeelsvorming®, een model voor het stellen van vragen die leiden tot inzicht en overzicht, zodat je het kunt gebruiken bij een eerste verkenning van een probleem.

Carla van Eldik Thieme, Trainer Dynamische Oordeelsvorming