Thea Giesen-Huijg en Marijke de Mare: Kunst in Contact met Kinderen (werkgroep)

Thea Giesen(orthopedagoog/ klinisch psycholoog)- Huijg & Marijke de Mare (kunstzinnig therapeute)

De cursus Kunst in Contact met Kinderen ‘KICK’, is een groepsbehandeling voor kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar, om met behulp van kunstzinnige middelen de sociale redzaamheid, sociale weerbaarheid en sociale competenties te versterken en zo de zelfsturing gericht op sociaal verantwoordelijk gedrag te optimaliseren.

Uitgangspunt van de cursus is het holistisch ervaringsleren, een integratieve werkwijze waarbij de hele mens wordt aangesproken, zowel in zijn denken, voelen en handelen. Ervaringsleren gaat ervan uit, dat je eerst iets moet doen, in beweging moet komen om tot beleving, verbeelding en reflectie te komen. Een kunstzinnige activiteit nodigt daartoe uit.

De kunst is daarbij de brug tussen denken en doen, tussen zijn en worden, tussen verleden en toekomst. En de kunstzinnige ervaring is het middel om het sociale te bewerken.

Door de kunstzinnige ervaring worden de scheppende krachten van de kinderen aan esproken Dit geeft kinderen de mogelijkheid om eigen bronnen van gezondheid en kracht te ervaren en in te zetten, waardoor de kinderen in staat zijn om situaties te begrijpen, er invloed op uit te oefenen en er betekenis aan te geven.

Met deze werkwijze is ervaring opgedaan in het Speciaal Onderwijs (cluster IV)

De resultaten van het onderzoek laten een positieve ontwikkeling zien. Door de kunstzinnige ervaring wordt de ontwikkeling van binnenuit gestimuleerd. Kinderen komen bij hun eigen kracht. Generalisatie van de opgedane positieve ervaringen naar het dagelijkse leven wordt bevorderd doordat de leerkracht, die bij de lessen aanwezig is, door de bijeenkomsten geïnspireerd wordt om de sociale impuls duurzaamheid te geven.

In deze workshop maak je kennis met de werkzame krachten van beweging, beeldende verhalen en kunstzinnige oefeningen.