Gerard Reijngoud: GPS voor de opvoeding (werkgroep)

Over opvoeding van jonge en opgroeiende kinderen. Van dag tot dag wordt er van ouders veel gevraagd. De wereld maakt het hen niet makkelijk. Naast de werkelijke wereld van aarde, water, lucht en vuur is er een virtuele schijnwereld ontstaan die onze kinderen niet onberoerd laat. Navigeren binnen die twee onontkoombare fenomenen vraagt visie en vaardigheid. Tijd voor een opvoedings-GPS.

Bakens, navigatietips en ervaringsuitwisseling voor ouders.