Christie Amons-Lievegoed: Niet alles past bij elke leeftijd (werkgroep)

Om op te kunnen voeden in het hier en nu, is het noodzakelijk met de leeftijdsfase waarin een kind verkeert rekening te houden.

Waar is het kind aan toe en waarvoor moet hij of zij juist nog extra tijd krijgen?
Er komt in deze tijd veel op het kind af wat het moet zien te verwerken.
Wanneer is het dan terecht de kinderen te beschermen en in welk opzicht is het juist nodig om hen extra te stimuleren?

Met deze vragen op de achtergrond willen wij in deze werkgroep onderzoeken wat ontwikkelingsopgaven, drempels en kansen zijn voor kleine kinderen, maar ook voor jongere of oudere schoolkinderen.

Wij zullen ons inleven in de situatie van de kinderen, mede op grond van hun tekeningen. Gezamenlijk tot korte karakteriseringen komen van wat typisch bij een bepaalde leeftijd past. En we zullen onze vragen daarbij onderling delen en bespreken.