Annemieke Bonthuis: Gewoon of bijzonder?! (werkgroep)

Vanuit haar Kinderpraktijk Sterre, een praktijk voor orthopedagogiek en kindertherapie, zal Annemieke Bonthuis met opvoeders in gesprek gaan over de grens tussen “gewoon” en “bijzonder”.
Wanneer lopen we tegen de gewone opvoedings- en ontwikkelingsvragen van kinderen aan? En hoe voed je dan “gewoon” op? Wanneer is het nodig je echt zorgen te maken?
Wat vragen gewone strubbelingen van je en hoe ga je om met problemen?
Hoe maak je kinderen zo weerbaar dat ze hun eigen problemen oplossen? En bij welke kinderen lukt dat gewoon en welke kinderen hebben daarbij bijzondere steun nodig?
Al die labels kloppen die nou eigenlijk wel? Zijn het gewone reacties op bijzondere factoren? Of zijn het bijzondere kinderen waarbij gewoon opvoeden tekort schiet?
En wat hebben zorgen met jezelf te maken? Je eigen achtergrond en situatie? Welke vraag stelt dit kind aan jou? Een gewone vraag? Of een heel bijzondere?
Aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen uit haar eigen praktijk zal Annemieke samen met de aanwezigen bovenstaande vragen verhelderen. Het is ook mogelijk een eigen casus in te brengen.

Voorbeelden

  • Boris (10) is een kwetsbare jongen met een chronische ziekte. Zijn ouders zij gescheiden. Zijn moeder is beschermend en als hij zich niet lekker voelt mag hij thuis blijven. Vader wil dat hij “gewoon” naar school gaat. Hij loopt inmiddels anderhalf jaar achter.
  • Vera (13) is een gevoelig meisje. Sinds ze op het voortgezet onderwijs zit heeft ze last van huilbuien en ze blijft het liefs thuis van school. Het drama wordt met de dag groter.
  • Femke (8) is een slim meisje. Papa is arts en moeder jurist. De juf vindt dat Femke niet mee kan komen met de klas. De ouders denken dat ze faalangst heeft. Femke vindt de juf stom.

M.H.J. Bonthuis-Haghuis, orthopedagoog
Kerklaan 44
2912 CK Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel.  0180-322989