Tonnie Brounts: De ontwikkeling van het gevoelsgebied (werkgroep)

In deze werkgroep wil ik met de deelnemers een speurtocht maken in de eigen herinneringen en ervaringen met kinderen om te ontdekken hoe de ontwikkeling van het gevoelsgebied verloopt vanaf het kleine kind tot in de volwassenheid. 

We zullen daarover in gesprek gaan, maar ons ook op kunstzinnige manier met kleur en beweging inleven in het gebied van het voelen. 

Het belang van een rijke ontwikkeling van het gevoelsleven zal ter sprake komen en ook hoe we die ontwikkeling kunnen ondersteunen.