Paul van Meurs: Spel / kunstzinnige in de opvoeding

 

Het is niet voor niets dat men in Engeland rondom het negende levensjaar spreekt van:’The heart of Childhood’; Het hart van de kindheid. Het hart, het orgaan waarin we met het diepst van ons hele wezen een gevoelsverbinding zoeken met de wereld. Het is dan ook de leeftijdsfase van 7 tot 14 waarin de opvoeding de basis legt voor het gevoelsleven. Tijdens deze werkgroep zullen we nader ingaan op de ontwikkeling in deze leeftijdsfase met als vraag: “Hoe kunnen we middels kunstzinnig bezig zijn gezond makend inwerken op de ontwikkeling van kinderen”

 Paul van Meurs