Lilian Schrijvers & Christie Amons- Lievegoed: De Morele opevoeding thuis en op school (werkgroep)

In de dagelijkse omgang met kinderen hebben we - naast harmonie - ook te maken met altijd weer optredende ruzies met onaardig of agressief gedrag, met oneerlijkheid en onrechtvaardigheid. Dan moet je als opvoeder ingrijpen, actief handelen, zodat de kinderen beseffen wat zij elkaar en hun omgeving aandoen.
Over zulke situaties willen wij met elkaar in gesprek komen.

Maar ook de basis voor moreel gevoel moet verzorgd worden. Daarbij zijn voorbeelden van het allergrootste belang.
Deze liggen onder meer in je eigen gedrag als opvoeder en in de verhalen die een kind verteld worden.
Daarom willen wij in deze werkgroep oefeningen doen om de morele kracht van verhalen te ervaren.