Jeanne Meijs: Menswaardig opvoeden (lezing)

Opvoeden op het kruispunt van relatie, werk, kinderen en jezelf is een hele uitdaging. Al snel ben je alleen maar bezig met organiseren en is er weinig tijd om je af te vragen waarom je iets zou moeten doen of juist nalaten in je gezin en in de opvoeding van je kinderen. Als alles maar lekker draait en het gezellig is, dan is het al mooi genoeg, denk je dan al gauw.  

Vandaag is er tijd om wel stil te staan bij het hoe en waarom van opvoedingsvragen tegen de achtergrond van onze tijd en cultuur. De inzichten die ik wil aanreiken, geven nieuwe moed om thuis verder te kunnen met de lastige momenten van onrust, onzekerheid, ontevredenheid en andere on-vermogens. Als je beseft waarom iets gebeurt en waarom het belangrijk is wat je investeert in de ontwikkeling van je kinderen en jezelf, dan krijg je een vitaminekuur voor donkere dagen. Menswaardig opvoeden betekent dat je een bewuste verhouding vindt tot de ontwikkeling van menselijke vrijheid, tot de ontwikkeling van sociale betrokkenheid en tot die van rechtvaardigheid.

In een tijd waarin deze drie belangrijke zaken onder druk staan gaan we er vandaag juist naar op zoek. Dan versterken we onze eigen waardigheid als opvoeders en dat is de basis voor de menswaardige opvoeding, thuis, op school en in de wereld om ons heen.  

 

Meer informatie over Jeanne Meijs: www.jeannemeijs.nl