Christie Amons- Lievegoed: Vragen rond de morele opvoeding in deze tijd (lezing)

Hoe leert een kind de betekenis van zijn daden te beseffen en te beoordelen?
Hoe ontwikkelt hij de maatstaf in zichzelf voor wat goed is om te doen?
En hoe ontwaakt zijn wil om zich voor anderen en de noden van de wereld in te zetten?

Deze vragen raken de kern van de opvoeding, het opvoedingsdoel en de innerlijke overtuiging van de opvoeder.
Juist in deze tijd is er grote ongerustheid over het morele en sociale gedrag van kinderen en jongeren ontstaan. Wat kan hier in de opvoeding tegenover gesteld worden?

Morele opvoeding is zonder twijfel een kwestie van de lange duur. Jongere kinderen doen een ander appèl op de opvoeder dan oudere kinderen. Dit thema wordt zo uitgewerkt dat zeker ook de emotionele ontwikkeling aandacht krijgt. Deze immers legt de basis voor medeleven, betrokkenheid en moreel gevoel, waar de mens later zijn eigen keuzes aan kan toetsen.