Leo Beth: Tussen wens en werkelijkheid

In deze werkgroep willen we onderzoeken hoe iedere ontwikkeling zich afspeelt in het spanningsveld tussen ideaal en werkelijkheid. Omdat dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen, kunnen we putten uit een rijke bron aan persoonlijke ervaringen die we in een biografisch perspectief zullen proberen te zetten. Daarbij staat de vraag centraal: wat wil deze mens en hoe kan ik dat begrijpen vanuit wat hij/zij doet, ook in het leven van alledag.

Leo Beth (1953) houdt zich sinds 1990 professioneel bezig met coaching en counseling vanuit medisch-biografisch perspektief onder het motto: Zijn, Zingeving en Geweten.

Vanuit zijn eerdere ervaring als antroposofisch huisarts en bedrijfarts heeft hij zich gespecialiseerd in biografisch werk en begeleidt hij mensen met vraagstukken rond gezondheid, opvoeding, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap in leven en werk. Naast zijn eigen praktijk PLEISTERPLAATS in Driebergen, een plek om weer op adem te komen, trekt hij ook graag zijn wandelschoenen aan en gaat  letterlijk met mensen op pad via GAANDEWEG. Ook werkt hij als vertrouwensarts op het gebied van klokkenluidersproblematiek en is hij verbonden aan het Instituut voor Biografiek in Driebergen en de Akademie voor Sociale Kunst van de Zonneboom in Leiden.