Brigitte Raaijmaakers-Noordhuizen: Faalangst

In de werkgroep zullen we kijken naar het verschijnsel faalangst. Wat is het? Hoe kan het ontstaan en hoe kunnen wij als opvoeders de kinderen leren ermee om te gaan. Achtergrondinformatie, uitwisseling van praktische tips en ervaren hoe je zelf met onverwachte situaties omgaat zullen invalshoeken zijn bij de benadering van het onderwerp.

Na 23 jaar werkzaam te zijn geweest als bibliothecaris in verschillende bibliotheken ben ik de afgelopen 15 jaar met veel plezier werkzaam in het vrijeschoolonderwijs. Eerst als klassenleerkracht aan De Dordtse Vrije school (klas 1 tot en met 8) en nu als mentor van klas 7 en 8 bij het Rudolf Steiner College te Rotterdam. Daarnaast ben ik werkzaam als coördinator leerlingenzorg en heb ik de taak om extra zorg die leerlingen nodig hebben bij het gaan van hun ontwikkelingsweg in de bovenbouw in goede banen te leiden.

Naast mijn werkzame leven ben ik ook moeder van twee volwassen “kinderen” die beiden de vrijeschool hebben doorlopen.