Anne Rijke: Ontwikkeling door moed

We leven in een tijd waarin oude tradities zijn losgelaten. We willen graag in vrijheid zelf ons leven en dus ook de opvoeding van onze kinderen vormgeven. Daar is moed voor nodig, moed om te durven onderzoeken wat gezond is voor onszelf en onze kinderen en daarnaar te durven handelen.

Ik ben Anne Rijke, gz psycholoog/pedagoog. Ik werk al 28 jaar met ouders en kinderen in allerlei verschillende settings. De laatste 7 jaar heb ik een ouderspreekuur waar ouders en kinderen (van 0 tot 18) komen met vragen, zorgen, problemen. Ik ga in vrijheid met hen een weg, ik heb daarom geen contracten met verzekeraars afgesloten.( wordt wel vergoed) Ik ben lid van de reguliere en de anthroposofische (ja, ja met h, ik hou te veel van het grieks om de theta zonder h te laten zijn) beroepsverenigingen in mijn vakgebied om het contact met wat er nu speelt in de samenleving niet kwijt te raken. Daarnaast verzorg ik avonden waarop ik met ouders in gesprek kom over opvoeding. Speerpuntenonderwerpen zijn daarbij kind en beeldscherm, en de sociale pedagogiek, opvoeding in het licht van de samenleving waarin we leven en de onbewuste aannames die daar heersen.