20. Hoogbegaafdheid voor Dummies- Gerben Deenen (PO/VO)

Praktische handreikingen voor leerkrachten die met (hoog)begaafde kinderen te maken hebben.

Dit is een raadsel van mijn Opa. Deze getallen vormen een logische reeks. Hele jonge kinderen lossen deze puzzel in een aantal minuten op. Kinderen van twaalf doen hier een uur over. Wetenschappers kunnen hier dagen op puzzelen en er niet uit komen.
9003 - 3
4802 - 3
3890 - 4
8108 - 5
7142 - 0
6211 - 1
8888 - 8
2222 - 0
0000 - 4
3102 - 1
7929 - 2
0909 - 4
9999 - 4
7777 - 0
6655 - 2
Welke logica zit hierin? Hoe komt het dat jonge kinderen dit zo snel oplossen en dat langdurig geschoolde mensen hier zo lang op moeten broeden? Zijn jonge kinderen dan zoveel slimmer? Of denken zij anders?*
Uit onderzoek van Robert Stemberg blijkt dat je op drie manieren kan nadenken over dit vraagstuk. Door alleen analytisch te denken, zul je nooit tot de oplossing van dit raadsel komen. Je zult ook je creatieve en praktische denkstratigieën moeten toepassen. Je moet net even anders denken en dan is de oplossing zo eenvoudig.
Voor jonge (hoog)begaafde kinderen is dit anders denken heel natuurlijk. Toch zijn wij als leerkracht geneigd om de kinderen vooral op het analytisch aspect van de wereld te laten focussen.
Hoe kunnen we deze kinderen met zo'n potentieel tot succesvolle en enthousiaste leerlingen maken en dit ook zo houden? Na een korte inleiding waarin een aantal theorieën over hoogbegaafdheid centraal staan, wil ik laten zien hoe de leerkracht met een aantal kleine handvatten (hoog)begaafde kinderen beter kan gaan ondersteunen en begeleiden.

Gerben Deenen is specialist in (hoog)begaafdheid en klassenleerkracht op de Vrije School Widar te Delft.

*jonge kinderen maken veel meer gebruik van de capaciteit van beide hersenheften. Zij kijken dus met hun volle potentieel. Volwassenen kijken veel meer naar de analyse van getallen, terwijl jonge kinderen, die nog niet kunnen lezen, ook naar vormaspecten kijken.

Tel de bolletjes in iedere reeks en je vindt de oplossing!

€95,00 inclusief 21% BTW