17. Bewegend spelen- Gea Weeren (klas 1 t/m 8)

In deze werkgroep staat spel en bewegen centraal. Van oudsher wordt er veel bewogen in de Vrijeschool, denk maar aan alle kringspelen, ritme oefeningen, etc., toch wordt er in het algemeen steeds minder bewogen. Tegelijkertijd nemen we ook steeds meer onrust in de kinderen waar. Ze maken veel mee, sociale vaardigheden zijn niet meer vanzelfsprekend en gedragsproblemen nemen toe. Als we dit waarnemen dan is een bewust gekozen moment voor bewegen en spel een uitkomst. Het richt de aandacht van de kinderen, we oefenen sociale vaardigheden, de regeles van het spel geven aan hoe we ons daarbinnen ' moeten' gedragen en we maken door de beweging endorfine aan waardoor een betere leerhouding ontstaat en de lesstof kort daarna beter wordt opgenomen. Maar naast dit alles geeft spel ook vreugde en wordt er samen veel gelachen. 
Voor deze werkgroep is een goede conditie niet nodig, wel een open houding om allerlei oefeningen aan te gaan.
We doen spelen vanaf de eerste klas tot en met spelen voor klas acht. De spelen variëren van oefeningen van vijf minuten maar ook van twintig minuten en zijn op ieder moment van de dag toepasbaar.

Gea Weeren is werkzaam als schoolpsycholoog (SBD) en docent aan de Vrije School PABO.

€95,00 inclusief 21% BTW