19. Het spanningsveld tussen willen en denken- Sigurd Borghs

Door de opvoeding heen bouwt het kind een relatie op ten opzichte van zichzelf en zijn omgeving. Door een gezonde afwisseling te hanteren tussen dingen doen en dingen denken, help je het kind deze verbinding te maken.
Waar twee polariteiten tegenover elkaar staan, is altijd een tussenruimte aanwezig. In het midden tussen beide ontmoeten zij elkaar. Daar weven zich beide kwaliteiten samen en ontstaat iets nieuws, daar vindt een scheppend proces plaats. Dit is een spannende zaak, omdat polariteiten vaak onverzoenbaar lijken en elkaar in het midden tegenkomen...
Een verkenningstocht van twee uitsersten, met als doel om meer zicht te krijgen op het middengebied. Daarbij komen de volgende vragen aan bod. Hoe ziet het middengbied eruit? Hoe stellen we ons als opvoeder zo op dat dit gebied tot zijn recht komt? Wat is de relatie met een gezondmakend opvoeden?

Ik ben Sigurd Borghs, leraar in de Steinerschool van Turnhout (Belgie)

€95,00 inclusief 21% BTW