14. Tijd om de nieuwe media bij de horens te vatten- Maarten Zwakman (VO)

De afgelopen jaren zag ik steeds meer smartphones, tablets en laptops mijn klas binnen binnenkomen. Zelf gebruikte ik deze gadget veel, kinderen duidelijk ook. Vreemd eigenlijk dat ik de digitale wereld niet samen met de kinderen ontdekte, maar ieder op zijn eigen eiland. Jullie gebruiken het, ik gebruik het maar; in de les doen we alsof dit niet zo is. Wat mij betreft leverde dit een onwenselijke situatie op. Zodoende ben ik opzoek gegaan naar een manier waarop ik met de kinderen de nieuwe media kan inzetten. In deze werkgroep kom ik niet met antwoorden maar met mijn bevindingen. Het lijkt me mooi om samen naar de toekomst te kunnen kijken en te kijken naar hoe we de deuren op een goede manier kunnen openen voor nieuwe technologische vondsten. En te weten wanneer we deze deur gesloten willen houden.

Ik ben Maarten Zwakman, sinds vijf jaar ben ik met veel plezier klassenmentor en vakleerkracht godsdienst in de Middenbouw op de Vrije School Den Haag, waar ik als leerling ook op heb gezeten. Daarnaast ben ik ook student geschiedenis. Tijdens mijn studie aan de Hogeschool Helicon was ik werkzaam in de heilpedagogie.
Ik doe graag onderzoek naar naar de oprichtingsimpuls van de Vrijeschoolbeweging om van daaruit naar de toekomst te kijken.
 

€95,00 inclusief 21% BTW