12.Met hart & ziel; Algemene Menskunde- Merel Boon (PO & VO)

Handelend met de leerlingen in je klas kom je tot nieuwe onderwijskundige- en pedagogische inzichten. Gevoel van een innerlijk ' weten' voor wat het kind of de situatie van je vraagt. Inzichten die je met bewustzijn kunt ontwikkelen. Zo kun je als leerkracht vanuit je dagelijkse lespraktijk werken aan persoonlijke ontwikkeling. Rudolf Steiner spreekt in de zesde voordracht van algemene menskunde als basis voor de pedagogiek over ' slapend bewustzijn', droombewustzijn, waakbewustzijn in verband met willen, voelen en denken. Hij beschouwt de mens in deze voordracht vanuit het gezichtspunt van de geest. Al sprekend doet hij in deze voordracht voor hoe je bewegend en zoekend tot inzicht kunt komen. 

In deze werkgroep zullen we samen de zesde voordracht bestuderen, vanuit de verkregen inzichten gaan we kunstzinnig werken en praktisch aan de slag.
Ben jij de leerkracht met lef die samen met anderen het vrijeschool onderwijs van nu wil verdiepen? Die vernieuwing van pedagogisch handelen wil delen? En die samen met collega's inzichten wilt verrijken? Meld je aan!

Merel Boon is na haar opleiding  5 jaar werkzaam geweest als klassenleerkracht op de Vrije School Den Haag. Ze studeerde  daarna pedagogiek aan de faculty of education aan de universiteit in Plymouth. Sinds drie jaar werkt zij als docent pedagogiek aan de vrijeschool Pabo van Hogeschool Leiden waar zij samen met de studenten van het derde en vierde jaar de algemene menskunde en de menskunde innerlijk vernieuwd bestudeert. 
Zij heeft ook het initiatief genomen van de menskunde werkplaats. Een initiatief waarin ze met collega's uit het hele land aan de voordrachten uit Algemene menskunde werken.

€95,00 inclusief 21% BTW