11.Een vraag van willen: toen en nu- Frans Lutters (PO & VO)

Het begin en de ontwikkeling van de vrijeschool in Nederland
Toen Emmy en Daan van Bemmelen in 1923 aan Rudolf Steiner de vraag stelde of zij met een Vrijeschool konden beginnen was zijn antwoord: " Als jullie dat willen". Het was een raadselachtig antwoord. Zij antwoorden positief maar opnieuw klonk de vraag en nog eens en toen gaf Rudolf Steiner een aanvulling. 

" Het gaat er niet alleen om iets te willen maar om het vol te houden, ook als het moeilijk wordt". Wat betekent dit antwoord van Rudolf Steiner voor ons nu? Waar staan we als vrijeschool in Nederland nu in 2013 in relatie tot het prille begin in 1923?

Drs. Frans Lutters is leerkracht aan de Stichtse Vrije School in Zeist, onderzoeker, auteur en lid van de internationale conferentie van vrijescholen. Hij zal deze interactieve werkgroep leiden waarbij, op basis van het onderzoek dat hij deed naar het begin van de vrijeschool in Nederland, de positie van het vrijeschoolonderwijs in 2013 aan de orde gesteld zal worden.

€95,00 inclusief 21% BTW