10.Drama en toneel: de moed om te zijn- Myrte Amons (PO & VO)

To be (present) or not tot be (present), thats the question- vrij naar Shakespeare
Drama en toneel nemen een belangrijke plaats in op de vrijescholen. Leerlingen leren hun eigen emoties en die van anderen kennen en kunnen experimenteren met wie ze (willen) zijn en met de grenzen van zichzelf en de ander. Zo draagt drama bij aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen, ergens voor gaan staan en je uitspreken. Drama ontwikkelt ook de sociale vaardigheden, doordat de leerling zich leert te verplaatsen in andere mensen en situaties. Tot slot doet drama een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel, immers bij het maken van een voorstelling is iedereen hard nodig ongeacht hoe groot of klein de rol in het toneelstuk.

Het woord drama stamt uit het Grieks en betekent: handeling. In deze tijd, waarin de alomtegenwoordige beeldschermcultuur ons steeds meer toeschouwer dreigt te maken in plaats van acteur (letterlijk iemand die doet) kan het vak drama ook een plek zijn waar de moed om te handelen geoefend kan worden. De leerlingen worden verleid om deelnemer i.p.v. toeschouwer te worden.

In deze werkgroep zullen we verschillende dramatische werkvormen al doende onderzoeken. De vraag naar de ontwikkeling van de moed bij de leerling zal daarbij centraal staan. Eerst doen, dan voelen en proberen te begrijpen wat die ervaring met ons doet. De nadruk zal liggen op improvisatie. Deelnemers nemen aan het eind van de werkgroep een set aan oefeningen mee naar huis die ze kunnen toepassen in de lespraktijk. Deze werkgroep is toegankelijk voor ieder die hier interesse in heeft.
Vanwege het actieve karakter van deze werkgroep is het wenselijk gemakkelijk zittende kleding te dragen.

Myrte Amons werkt sinds 2004 als docent drama en toneel op de Stichtse Vrije School Zeist. Ze is van oorsprong opgeleid tot regisseur, werkte vervolgens een aantal jaren in de verslavingszorg en de psychiatrie en volgde tussen 1999 en 2003 bij de opleiding docent drama aan de HKU. Theater is haar vak en de ontwikkeling van mensen haar grote liefde! In haar werk probeert ze deze twee elementen zoveel mogelijk samen te brengen.

€95,00 inclusief 21% BTW