9.Denktank Vrijeschool 2020, adviezen voor de komende zeven jaar- Artho Jansen (PO & VO)

 

De vrijeschool zit in de lift: steeds meer ouders zien de waarde van ons onderwijs, als alternatief voor de bonusgedreven maatschappij. Daarmee komen meer ouders die nieuw zijn met ons gedachtegoed. Een relevante factor is dat hersenonderzoek aantoont dat: 
de gelijkwaardige ontwikkeling van de linker- en de rechterhersenhelft leidt tot de meeste brede ontwikkeling van jonge mensen. 
Tegelijk is de jonge mens anders dan in 1923: wat vraagt dit van ons en van ons leerplan?

Andere ontwikkelingen waar we een oplossing voor moeten bieden zijn: het vertrek van veel ervaren collega's de komende jaren en de komst van nieuwe leerkrachten naar de scholen die zich de vrijeschool nog eigen moeten maken, ook ingegeven door de groei van het aantal leerlingen. Hoe kunnen we onze eigenheid behouden en tegelijkertijd meer leerlingen laten kennismaken met ons onderwijs?

In deze denktank willen we relevante ontwikkelingen (kansen en punten van zorg) verzamelen. Vervolgens willen we nagaan of de kans benut of de zorg weggenomen kan worden. Tot slot willen we nagaan of we tot de meest urgente adviezen voor de komende zeven jaar kunnen komen. De bedoeling is om heldere aanbevelingen te verzamelen en die aan de bestuurders van vrijescholen en aan de vereniging voor vrijescholen aan te bieden.

€95,00 inclusief 21% BTW