6.Oordeelsvorming in de tastbare en virtuele wereld- Hans Passenier (PO & VO)

Er wordt steeds gevraagd naar meningen, naar oordelen over je werk, anderen, het koningslied. Leerlingen worden geconfronteerd met een hausse aan kant en klare oordelen. Maar welk oordeel kun je zelf nog vormen? Is daar nog wel tijd voor? Hoe werkt dat van binnen? 

De virtuele wereld is daarin nog sterker: er is daar geen binnenwereld om te kunnen wikken en wegen. Dus hoe kun je tot oordeelsvorming komen als burger in de virtuele wereld? 
In de afgelopen 90 jaar heeft het vrijeschoolonderwijs betekenis gehad voor de ontwikkeling van het oordeelsvermogen van leerlingen. Een vrijeschool leerling valt op doordat hij zich kan inleven in meerdere standpunten. Op dit moment staan we in een nieuwe tijd waarin dat vermogen wellicht nog belangrijker is om een zelfstandig oordelend vrij mens te kunnen worden. 

We zullen in de werkgroep het onderwerp oordeelsvorming verder verkennen. In gesprek met elkaar en met diverse opdrachten gaan we kijken wat oordeelsvorming betekent voor de lespraktijk. Wat betekent het om via sociale media tot oordeelsvorming te komen? Hoe kunnen we dat duiden en op welke manier gebruiken we het?

Hans Passenier is werkzaam als directeur van BVS-schooladvies (voorheen: de Begeleidingsdienst voor vrijescholen).
In zijn vrije tijd heeft hij onderzoek gedaan naar de relatie tussen kunst en wetenschap. Dit resulteerde in verschillende conferenties "Science and Art". Na negen jaar leraar scheikunde is hij directielid van de Vrijeschool de Berkel te Zutphen geworden. Tevens heeft hij initiatieven ontplooid om de status van de vrijescholen te veranderen van Mavo-scholen tot scholengemeenschappen vmbo-t, havo, vwo. Hij is actief geweest bij bestuurlijke reorganisaties en bij een fusieproces met een school in Groningen. In 2001 heeft hij samen met twee collega's het adviesbureau Blycxvision opgericht. Na deze ervaring heeft hij zich op 1 april 2002 volledig zelfstandig gevestigd in het bureau Passenier Projectbegeleiding en Management. In die hoedanigheid heeft hij acht jaar lang als interim manager op diverse vrijescholen gewerkt.

€95,00 inclusief 21% BTW