4.Differentiëren doen leerkrachten en kinderen samen- Paul van Meurs (PO & VO)

Differentiëren; onderscheid maken in wat kinderen kunnen. Individualiseren; onderscheidt maken in wie kinderen zijn. Twee ingangen om te kijken naar verschillen in de klas. Wie zich daarin verdiept kan enthousiast worden voor de klas als eenheid en de klas als een ' verzameling' individuen met een eigen weg. Het onderwijs vraagt om instrumenten om te kunnen werken met deze verschillen. Tijdens deze werkgroep gaan we aan de slag met het in kaart brengen en oefenen van instrumenten die kunnen helpen bij het hanteren van deze uitdaging. 

Paul van Meurs heeft gewerkt als klassenleerkracht en is op dit moment werkzaam als schooladviseur bij de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen en coördinator van de Pedagogische sectie Nederland. 

€95,00 inclusief 21% BTW