2.In gesprek met mijzelf, ouders, God en iedereen (PO/VO) Saskia Barkmeijer!

In deze groep gaan we aan het werk met het gesprek als kunstvorm, iets dat oefening, vaardigheid en kennis vraagt. Wat is communicatie eigenlijk en wat is het voor jou? Wie is er bij betrokken? Wat betekend een goede communicatie met de ouder voor het kind? We brengen letterlijk in kaart welke elementen van belang zijn en zullen deze belichten waarbij verschillende werkvormen aan bod komen. We kijken naar onze talenten en naar onze valkuilen. We zoeken naar ons eigen iedeaal ten opzichte van de weerbarstige praktijk. We weten hoe we een gesprek zouden willen voeren en wat daar voor nodig is door zelf aan de slag te gaan.

Mijn naam is Saskia Barkmeijer. Op deze lerarenconferentie ga ik graag met jullie aan het werk vanuit mijn eigen ervaring, opgebouwd werkend in en om de Vrijeschool. Met veel plezier heb ik jaren als klassenleerkracht gewerkt. Ik heb de opleiding voor intern begeleider en remedial teachter gevolgd om dit nu te kunnen practiseren op de Vrijeschool de Ridderslag. De laatste jaren geef ik cursussen over onderwerpen die mij boeien in de antrposofie. Dit doe ik op de Zutphencursus, op oudercursussen, maar ook op vrijescholen in het buitenland. Het in gesprek zijn met zijn met collega's, ouder en kinderen is onderdeel van mijn werk en altijd weer een belevenis. Communicatie is een kunst en net als iedere kunstvorm vraagt dit inspanning waar de hele mens bij betrokken is. Een goed gesprek motiveert mij zeer, ik ben een kunstliefhebber!

€95,00 inclusief 21% BTW