1.Vormtekenen: niet kopiëren maar exploreren - Peter Giesen (PO)

Peter is werkzaam en verbonden als leerkracht aan de Rudolf Steiner Educare te Venlo en als docent verbonden aan diverse lerarenopleidingen. Peter is mede initiatiefnemer van de Academie voor ouders, te Venlo; verzorgt lezingen en workshops over diverse pedagogische thema's en het vormtekenen.

Hij schreeft het boek: ' Vormtekenen'

In hoofdstuk 4 van de algemene menskunde beschrijft Rudolf Steiner de WIL. Om bij de kinderen de wil te raken vinden we de ingang via het gevoel. Er zijn twee sleutels om hier ingang te vinden: de herhaling en het kunstzinnige.
Het vormtekenen is een basisvak voor het beweeglijke denken. Zeker als we de kinderen vanuit de fysieke beweging, de helderheid en schoonheid van de vormen in uiterlijke beweging tot innerlijke beweeglijkheid leiden.

Het versterken van de drie soorten geheugen, het motorische- lokale, het muzikaal- beeldende en het feitelijke abstracte geheugen zullen de vitaliteit versterken en ondersteunen.

Bij de kinderen beleef ik het grote enthousiasme bij het vormtekenen en neem ik waar hoe versterkend het werkt op vele vakgebieden.
Zo kan mijn huidige 4e klas de vorm van Nederland in alle mogelijke richtingen tot voorstelling brengen in de ruimte en op papier zetten bij de Aardrijkskunde periode.
Zo tekenen zij met ogen dicht Nederland gezien vanuit Maastricht aan de bovenzijde van het blad, eindigend bij Friesland en Groningen aan de onderkant.

In deze workshop zullen we vanuit grote bewegingen explorerend naar de bewegingen van vormen op papier gaan. Met name de innerlijke beweeglijkheid zullen we op basis van de onderste vier zintuigen oefenenen. 

€95,00 inclusief 21% BTW