De Kunst van de Kinderbespreking, 2e editie

Cursus voor kleuter-, onder- en bovenbouwleerkrachten van vrijescholen

Direct inschrijven (Je ontvangt direct per e-mail een bevestiging van je inschrijving inclusief een factuur, die je mogelijk bij je werkgever kunt declareren).

Na de inspirerende eerste cursus de Kunst van de Kinderbespreking, bieden wij een tweede cursus aan. Deze tweede cursus krijgt een format waardoor hij interessant is voor degenen die door willen gaan, terwijl tegelijkertijd nieuwe deelnemers zich erin 'thuis' kunnen voelen. Het nieuwe format zal zo zijn dat de drie onderscheidende onderdelen van de kinderbespreking door de deelnemers zelfstandig geoefend gaan worden in de praktijk, zodat we het 'in de vingers' krijgen. 

Daarna zal ook weer gezamenlijk een bespreking gehouden worden. We zullen oude en nieuwe thema's bespreken. De gelukkige samenwerking tussen arts en pedagoog wordt voortgezet en uitgebreid met een bijdrage door een tandarts en de pedagoog Joep Eikenboom.
Wij hopen veel bekende en ook nieuwe gezichten te mogen begroeten bij deze nieuwe cursus.

Thema’s die o.a. aan bod komen zijn:

 • De tweeledige mens, het vraagstuk van de integratie.
 • De drieledige mens, het vraagstuk van de samenhang.
 • De vierledige mens en het vraagstuk van de vaardigheden
 • Groot- en kleinhoofdig, fantasierijk en –arm, kosmische of aardse oriëntatie, verhouding van het ik tot het lichaam.
 • ADHD en het autistisch spectrum, dyslexie en dyscalculie.
 • De werking van de leerstof op de wezensdelen, het vraagstuk van ruimte en tijd, visuele en auditieve informatie.

De kern van kunstzinnig onderwijs is de didactiek, deze brengt ruimte en tijd weer in evenwicht.

De kinderbespreking is een belangrijk instrument voor de kwaliteitsbewaking en ontwikkeling van elke vrijeschool. Geadviseerd wordt om met minstens twee collega's van één school deel te nemen, zodat terugkoppeling naar de eigen school mogelijk is. Zo kun je de opgedane kennis delen met je collega’s en de kinderbespreking op jouw school nieuw leven inblazen! Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, verwachten we van iedere deelnemer dat deze zich commiteert aan de vijf cursusdagen en bereid is wat (studie)huiswerk te maken.

We zullen veel werken uit het boek “Kerngedachten van de Antroposofie”(GA 26). Het is handig om dit boek (zelf) aan te schaffen en mee te nemen naar de vijf bijeenkomsten. Na afloop van de laatste cursusdag krijg je een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Interesse? Overleg met de directie van je school of dit binnen jullie scholingsbudget past en schrijf je snel in, want het aantal plaatsen is beperkt.


Praktische informatie

Locatie: Basisschool De Ridderslag. Ridder van Catsweg 256a, Gouda
 
De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van 14.45 - 20.30 uur
 • 12 september 2018
 • 14 november 2018
 • 23 januari 2019
 • 6 maart 2019
 • 10 april 2019
Het kerncollege draagt de verantwoordelijk voor de cursus en bestaat uit:
 • Ruben Schrier (initiatiefnemer)
 • Thomas Kelling (huisarts), cursusleider
 • Christof Wiechert (pedagoog), cursusleider
 • Mikkie Gerritsen (Vrijeschool PABO, HS Leiden)
 • Miryam Hupkes (HenS initiatieven)
 • Veronica Storm (HenS initiatieven)
Kosten: € 495,- voor de hele cursus, inclusief koffie/ thee en eenvoudige avondmaaltijden.
Maximaal aantal deelnemers: 70 
 

Inschrijven

Direct inschrijven 

Je ontvangt direct een bevestiging van je inschrijving inclusief een factuur, die je mogelijk bij je werkgever kunt declareren.