De Kunst van de Kinderbespreking

Cursus voor kleuter-, onder- en bovenbouwleerkrachten van vrijescholen

In het schooljaar van 2017- 2018 kun je op vijf woensdagen de basisvaardigheden voor een goede kinderbespreking leren. Christof Wiechert (pedagoog) en Thomas Kelling (arts) zullen op enthousiastmerende wijze inzicht, kunde en verschillende methodieken aanreiken. Hierdoor leer je hoe je een kinderbespreking kunt leiden, een behandelplan op kunt stellen en hoe je deze kunt toetsen aan de hand van heldere doelen. De kinderbespreking is een belangrijk instrument voor kwaliteitsbewaking en ontwikkeling van elke vrije school, ieder kind en iedere leerkracht.

De cursus is opgezet vanuit de menskunde, de geesteswetenschappelijke antropologie en sluit aan bij de kinderbesprekingen zoals die door Rudolf Steiner beoefend werden. Daarnaast is er ook oog voor wat de reguliere wetenschap te bieden heeft.

Aanbevolen wordt om met minstens twee collega's van één school deel te nemen, zodat terugkoppeling naar de eigen school mogelijk is. Zo kun je de opgedane kennis delen met je eigen collega’s en de kinderbespreking op jouw school nieuw leven inblazen! Om de kwaliteit te kunnen borgen verwachten we van iedere deelnemer dat deze zich commiteert aan de vijf cursusdagen en bereid is enig (studie) huiswerk te maken.

Na afloop van de laatste cursusdag krijg je een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname. Interesse? Overleg met de directie van je school of dit binnen jullie scholingsbudget past en schrijf je snel in want het aantal plaatsen is beperkt.

 

De hoofdthema’s voor de vijf bijeenkomsten

Dag 1: de tweeledige mens, het vraagstuk van de integratie.
Dag 2: de drieledige mens, het vraagstuk van de samenhang.
Dag 3: de vierledige mens en het vraagstuk van de vaardigheden.
Dag 4: de instrumenten voor de: groot- en kleinhoofdig, fantasierijk en –arm, kosmische of aardse oriëntatie, verhouding van het ik tot het lichaam, ADHD en het autistisch spectrum, dyslexie en dyscalculie.
Dag 5: de werking van de leerstof op de wezensdelen: het vraagstuk van ruimte en tijd, visuele en auditieve inormatie. De kern van kunstzinnig onderwijs is de didactiek en brengt ruimte en tijd weer in evenwicht.

We zullen veel werken uit het boek: “Kerngedachten van de Antroposofie”(GA 26). Neem je eigen exemplaar mee.
 

Praktische informatie

Locatie: Geert Groote School 1 Hygiëaplein 47, Amsterdam

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van 14.00- 20.30 uur

 • 20 september 2017
 • 8 november 2017
 • 31 januari 2018
 • 7 maart 2018
 • 11 april 2018

Kosten: € 495,- voor de hele cursus, inclusief koffie/ thee en eenvoudige avondmaaltijden.
Maximaal aantal deelnemers: 60 

Het kerncollege draagt de verantwoordelijk voor de cursus en bestaat uit:

 • Ruben Schrier (initiatiefnemer)
 • Thomas Kelling (huisarts), cursusleider
 • Christof Wiechert (pedagoog), cursusleider
 • Mikkie Gerritsen (Vrijeschool PABO HS Leiden)
 • Miryam Hupkes (HenS initiatieven)
 • Veronica Storm (HenS initiatieven)