Roelant de Vletter: Temperamenten (werkgroep)

We gaan door middel van spel de temperamenten beleven. Bijvoorbeeld lopen als een melancholisch kind, dansen als een sanguinisch kind. Verder gaan we clownoefeningen en improvisaties doen om zelf het temperament te ervaren. Ook observeren we elkaar. Wat is je eigen temperament en wat wil je nog ontwikkelen? We zullen het spel afwisselen met inhoud over de temperamenten.

Roelant de Vletter was drieëntwintig jaar vrije school leraar, acht jaar klassenleraar onderbouw en later gaf hij vaklessen in onder en bovenbouw (tuinbouw, handenarbeid en godsdienst). Sinds 1994 is hij clown, zowel optredend als docerend. Samen met zijn vrouw heeft hij een bedrijfje voor interactieve optredens, mannen en vrouwengroepen, opleiding tot contactclown, een familievoorstelling. Daarnaast zijn zij trainer en coach. Zie ook hun site: www.roelantenmadeleine.nl