Marcel de Leuw: Het hóórt bij de leeftijd! (werkgroep)

De ontwikkelingsfasen van het kind.

In deze werkgroep willen we met elkaar onderzoeken of ontwikkelingswetmatigheden nog zichtbaar zijn, zowel bij onszelf als bij kinderen. Zijn er gedragingen die passen bij een bepaalde leeftijd, wat is eigenlijk gewoon en wat niet?

Kunnen we onze blik zo richten dat we leren onderscheid te maken tussen wat er wel en wat er niet past bij een bepaalde leeftijd?

Waarom zijn kinderen van drie ineens zo lastig, daarvoor waren ze zo lief… Hoe kan ik begrijpen dat de negenjarige zich ineens alleen voelt en zich van ons afwendt…hoe help ik de zestienjarige bij het vinden van zijn/haar idealen…

Samen onderzoek doen kan helpen om niet in de war te raken bij gedrag van kinderen dat “ineens” heel anders is dan verwacht.